Because canım öyle wanted.

Melis, 16, İstanbul

Filmde telefon çalıyor, arayan kişi kanal ismi vermeden yalnızca “televizyonu aç” diyo.. adamımız da anında doğru kanalı açıyor.. Lan bi kere de farklı bi kanal aç sonra da telefondaki dallamaya “hangi kanal birader?” diye sor! Koskoca Amerika’da bir tane mi tv kanalı var lan?

(Source: tomthanks, via leylathebandseverim)

(via biryumakmutsuzluk)

(via biryumakmutsuzluk)

Usulca seviyorum seni
Belli edersem gidersin diye korka korka
Gider misin?
Gitme.
Mutluyum gitme.

selamsevgilimbensevmedigin:

kerembey:

Eski sevgilinizin, yeni sevgilisine ne söylemek istersiniz ?" Beyaz show seyirci anketi

Ben başrolü oynadım figüranlıkta başarılar. bu iyiymiş ;)

(via dinsizmusluman)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter